Psykoterapeut MPF                                                  www.iterapi.dk

     Terapi - parterapi - familieterapi

                          v/

                 Günther Hauptvogel 

Adresse:

Jeg har konsultation i Broager og Aabenraa.

Efter aftale også i Ribe.

kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

 

 

"I terapi" er en henvisning til, at det er muligt at få hjælp til dine personlige og familiære problemer – tag dem alvorligt - ved at gøre noget ved dem.

Det viser sig ofte, at omkostningerne ved at opsøge en terapeut ved depression, angst, stress, mobning, mindreværd, ocd, adhd og lignende forstyrrelser er væsentlig mindre, end den psykiske og fysiske belastning mange udsætter sig for, ved ikke at gøre noget ved deres vanskeligheder.

Det gælder stort set alle former for psykisk belastning, at man kæmper mod sig selv. Det er umuligt at kunne vinde den kamp og der er kun en taber, dig selv. Når "livet" gør ond så det kan mærkes fysisk, er der brug for at komme i terapi for at få hjælp til at kunne tage sig af det  som belaster inden i.

Det er min erfaring, at det er uhensigtsmæssigt samspil mellem krop, psyke og tanker som forstærker livets udfordringer og bliver til alvorlige gener inde i en.

Ved at klikke på de forskellige link på venstre side kommer du ind på min hjemmeside, som udførligere beskriver hvad jeg kan hjælpe med og hvordan du kommer i gang med at forbedre din livskvalitet.

Terapi / samtale ved depression, vinterdepression og angst (evt. sammen med støtte medicin) er en forudsætning for at komme videre med sit liv. Alt for mange som lider af en depression bliver kun behandlet med medicin. Dette bevirker at årsagen til depression bliver indkapslet og bryder igen frem efter nogen tid, senest når kroppen og psyken igen bliver udsat for hændelser som ligner dem som har udløst den forgående depression.

I terapi / samtale vil jeg hjælpe dig med at få indflydelse på dig selv og derved også på den smerte og opgivelse, som under en depression fører dig ud i afmægtighed og nogle gange endda fører til trangen om at tage dit eget liv.

Udgangspunktet for terapi / samtale er at vi 

mennesker består af:

krop = her mærker vi f.eks. spændinger, smerte, kulde, varme, velbehag, ro, afslappethed

psyke/følelser = her registrerer vi glæde, angst, vrede, ked af, sorg m.v

tanker = som omsætter det vi mærker og føler til ord, sætninger og/eller billeder, som så under normale omstændigheder gør os i stand til at lave nogle handlinger som tilgodeser vores behov og lyster.

Når vi lider af en depression eller angst er der ofte en dysfunktion i samspillet mellem krop – psyke – tanker, som så igen gør at handlingerne går imod vores behov.

I terapien / samtale vil jeg derfor hjælpe dig til både at få indflydelse på din krop, psyke og tanker så du bliver i stand til at gør de handlinger, som er med til at bringe livsglæde og ikke mindst egen indflydelse i dit liv.

Et terapeutisk forløb består af en række samtaler, som giver indsigt, handlemuligheder og dermed hurtig personlig frihed.

Depression og samtale / terapi

Antallet af mennesker med depression er stærkt stigende. Specielt i den mørke årstid eksploderer antallet af tilfælde med depression. Der er mange udsendelser i radio og tv, pressen skriver om det og internet er fyldt med sider om depression. Der er lysterapi, der er eksperter inden for psykiatri som med rund hånd udskriver medicin for at dulme de symptomer som karakteriserer en depression. Sådan som man håndterer emnet, samt hvordan man omtaler det på, ligner mere måden man håndterer et modefænomen, bare denne gang inden for sygdomsverden. Samtidigt er der ingen tvivl om, at den som har fået diagnosen Depression lider og har brug for hjælp.

Terapi og dens gode virkning:

Det man hører mindst om er, at samtale – terapi og specifik psykoterapi har den bedste virkning på de såkaldte depressive tilstande. Nye undersøgelser slår klart fast at terapi er både den mest effektive behandlingsform ved depression og samtidigt også den hurtigste og på lang sigt også klart den billigste.

Det kan godt undre mig, hvordan det kan være at et specifik psykisk tilstand, som man endda mener er genetisk betinget har så gode kår til at udvikle sig os rigtig mange mennesker. Nogle gange får man mistanke om, at det er tilsigtet. Jeg har haft en hel række klienter i terapi, som har fået diagnosen depression hæftet på sig. Når man spørger ind hvordan psykiateren er kommet frem til denne diagnose, bliver man forundret over svaret. De har aldrig talt med en psykiater, det er deres egen læge, som har stillet nogle spørgsmål, afkrydset et skema, lagt en skabelon oven på og stillet diagnosen depression. I stedet for at opfordre til samtaler ved en psykoterapeut, udskriver lægen lykkepiller, angstdæmpende medicin, sovepiller og så videre. Alle ved efterhånden, at det er vigtigt at behandle årsagen til en lidelse og ikke symptomer. Det kan være nødvendigt når smerten er for stort at give symptomlindring, men det er næsten en medicinsk katastrofe at give medicin som fjerner symptomer. Hvordan skal kroppen så gøre opmærksom på at der er noget som kræver forandring eller justering? Det kan kroppen kun ved at finde på nye symptomer, som vil være voldsommere end de første. Derfor ser vi også gang på gang, at depressioner som kun er blevet behandlet med piller og ikke med samtaler, vender tilbage efter en periode i forøget styrke.

Hvad er depression for noget?

Ved en depression skal en række symptomer være tilstede, som over længere tid har plaget den depressionsramte, samt at den som lider af depression ikke umiddelbart er i stand til at have indflydelse på  dem.

Jeg har listet  de symptomer op, som Depressionsforening har med i deres vurdering om hvornår man taler om depression.

Nedtrykthed.

Nedsat interesse og glæde

Nedsat energi

Nedsat selvtillid og selvfølelse

Selvbebrejdelse og skyldfølelse

Tanker om død og ulykke

Besvær med at huske og koncentrere sig

Rastløshed eller stilstand

Søvnproblemer

Psykotiske symptomer

Angst

Vrede

Smerter i kroppen

Behandling af depression i terapi:

Langt de fleste mennesker vil i perioder af deres liv komme i kontakt med disse tilstande og følelser. I de tilfælde hvor de optræder isoleret kan de fleste også håndtere dem. Det er når en række af ovennævnte symptomer optræder sammen, at ens tanker ikke længere producerer tilstrækkeligt med informationer til konstruktive handlinger. Oplevelsen er at man bevæger sig i ring og får det dårligere. Der er det vigtigt at man i terapi undersøger informationer i de enkelte symptomer for at komme tilbage i handlefeltet.

Når man ser på de enkelte symptomer, så er det nemt at se på ordene at der er god mulighed for gradbøjning. Der er mange niveauer af nedtrykthed. Når jeg taler med mennesker om nedtrykthed, findes der en væld af informationer i dette udsagn, som er nødvendige at komme frem og ikke bliver pacificeret  med medicin. For eksempel hvordan afgøres det at være nedtrykt, hvordan ved jeg at jeg er nedtrykt, hvem eller hvad nedtrykker, hvordan er det ikke at være nedtrykt, hvad er man nedtrykt over. Det er vigtigt at den nedtrykte får hjælp til at udtrykke sig fra sin nedtrykthed. Det giver overblik og plads i ens indre og dermed mulighed for at udvikle nogle handlemuligheder, så nedtrykthed forvandles til opstemthed. I terapi kan man, ved at forstille sig at man gør de rigtige handlinger, få en kort oplevelse af opstemthed, som er en god indikator for, at ved at gøre de samme handlinger i virkeligheden vil det skabe en positiv forandring i ens liv.

Nedsat interesse og glæde. Hvilke informationer ligger i de enkelte ord? Nedsat med hvad, hvor meget, hvortil osv. Hvem bestemmer at der skal nedsættes. Hvad skal der til for at der kan sættes op. Hvad er interesse og glæde. Er der noget som har optaget ens interesse, hvor er overskuddet hende, Hvad er modsætningen til interesse og glæde? Hvis det er ligegyldighed, i så fald hvordan er man kommet hen til det? Ligegyldighed er et udtryk for at man har resigneret, man har opgivet at øve indflydelse. Hvad er det man har brug for, og hvordan skaffer man sig det – derefter vil interesse og glæde vende tilbage til en.

På denne måde er det nødvendigt at bearbejde alle de informationer man ligger inde med. I stedet for at sygelig gøre symptomer på en depression, så anerkend dem for den væld  af informationer som ligger i dem. Det er vigtigt at opsøge en kvalificeret terapeut, som i terapi hjælper til, med at afkode de signaler som forstyrrer og give dem en konstruktiv retning. Dermed bliver symptomer til en positiv virkemiddel og ikke længere noget man vil væk fra, men tværtom, komme tættere på.

Terapi ved mobning:

Mobning er et fænomen som er udbredt der, hvor mennesker går i interaktion med hinanden. Der er både dem som bliver mobbet og dem som mobber. Mobning findes både hos børn og hos voksne. Min tilgang til terapi ved mobning er, at det er nødvendigt at blive istand til at kunne beskytte sig mod den psykiske belastning mobning udgør, samt blive i stande til at udvikle nogle redskaber som forbygger at blive udsat for mobning.

Det er nu engang sådan, at det er umuligt at kunne påvirke alle de mennesker som udsætter andre for mobing. Det er væsentlig nemmere at få indflydelser på ens egen liv og derved ikke skulle leve med, at skulle være afhængig af, at omgivelsen behandler en ordentlig!

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel. Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa - Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - Syddanmark - hele region Syddanmark, Jylland, Fyn er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

Der er også mulighed for aften og weekend konsultation.